Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice www.plastikaonline.rs smatra prodajom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi, na mail koji je ostavljen prilikom kupovine, kupcu dostavi:

  • obrazac IZJAVA O ODUSTAJANJU OD UGOVORA

  • obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak

  • primerak ugovora o prodaji izdatog od strane prodavca.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama

Formular preuzmite OVDE (link gde će isti nalaziti)

Kako izgleda i kako se popunjava obrazac pogledajte primer ispod

 

IZJAVA O ODUSTAJANJU OD UGOVORA

 

Kupovina obavljena prodajom na daljinu (sajt www.plastikaonline.rs)  PLASTIKA ONLINE – firma Školarac In Inđija, Duška Ivančevića 3, 22320 Inđija , 022/ 560 782 [email protected]

Ovim putem izjavljujem da odustajem od ugovora o kupovini, koji sam sklopio/la kupovinom na daljinu.  Podaci o kupcu:

 

Datum popunjavanja obrasca                                           ____14.12.2022_______________________

 

Popunjava potrošač

 

Ime i prezime   

 

Novak Đoković

Datum o odustajanju 

 

Stavljate današnji datum (trenutni datum popunjavanja)

Ulica i broj kupca   

 

Trg Slobode 3

Mesto

 

Beograd

Kontakt telefon   

 

0625555544444

Broj tekućeg računa kupca  

 

250-654654545-325

 

 

Podaci o robi: 

 

Popunjava potrošač

 

Datum prijema robe  

 

Datum kad je paket stigao kod vas

Broj računa  

 

70258 (nalazi se na samom računu)

Upišite šifru robe na koju se odnosi odustajanje od ugovora 

 

MS2589 (šifra koja se nalazi pored naziva proizvoda)

Razlog vraćanja robe  

 

Bilo koji iskreni razlog zašto odustajete od proizvoda

 

 

Potpis  kupca      ______svojeručni potpis___________________

 

 Nakon prijema obrasca izjave o odustajanju od ugovora, bez odlaganja ćete primiti obaveštenje o prijemu izjave o odustajanju od ugovora, zajedno sa uputstvom za vraćanje robe.  

Troškove vraćanja robe snosi kupac.  

Izjava o privatnosti podataka: Podaci koji budu dostavljeni u ovom brascu služe za evidentiranje izmena o prometu firme „Školarac IN – Inđija“ , vlasnika prodajnog brenda www.plastikaonline.rs. Podaci neće biti prosleđivani, niti korišćeni u druge svrhe.  

NAPOMENA: Roba kada stigne do prodavca, utvrđuje se njeno fizičko stanje. Ukoliko se roba vrati do prodavca oštećena ili polomljena, prodavac može u skladu sa zakonom da umanji iznos za povrat novca kupcu ili da u potpunosti ne isplati novac kupcu.

 

 

Korpa
Scroll to Top